נילי לימור 052-5110455

עמית קולי

נילי לימור

אמנית בצק סוכר

נילי לימור 052-5110455

פקס: 077-2030251

 

מייל: nili@amitcooly.co.il

מושב כפר-הס גוש תל-מונד אזור השרון